Ochrana
přírody

Stromy

Stromů každoročně ubývá. Stromy jsou důležité pro lidi i ostatní živočichy, vytvářejí kyslík, který potřebujeme abychom mohli dýchat.

Amazonský prales je označován za plíce planety. Za rok 2018 se však vykácelo 7 900km2. Je to méně, než třeba v roce 2004, ale pořád dost. Abychom se za několik let nedivili.

Odpad

Odpad znečišťuje nejen vodu, ale i přírodu. Když odpad netřídíme, skončí na skládce nebo ve spalovně. Když odpad skončí ve spalovně, je to lepší konec, protože se odpad spálí a vytvoří tepelnou nebo elektrickou energii. Všechny zplodiny se vyfiltrují a do vzduchu putuje minimum emisí.


Když odpad skončí na skládce, tak se vysype na hromadu dalšího odpadu a nechá se tam. Zvířata se pak mohou dostat na skládku a ublížit si snězením nějakého odpadu. Rostlinám může být ublíženo, tím že toxický odpad ze skládky unikne.


Voda

Voda je podmínkou pro život nás lidí i zvířat. Lidé si čistou vodu znečišťují plasty a zabíjí i nevinná zvířata. V oceánu se nacházejí odpadkové skvrny, ve které se odpadky drží a ohrožují zvířata.

Nejen slaná voda je znečištěná, sladká voda je někde znečištěná taky a spousta lidí proto nemá přístup k čisté vodě.


Jak se zapojit

Pomoci přírodě není těžké. Stačí když každý začne třídit odpad. Pomůže když se o toto téma začnete více zajímat. Pomůže když politikům ukážeme, že toto téma lidi zajímá